2004 – FOX cơ cấu lại bộ máy tổ chức

Ngày 01/3/2004, căn cứ nhu cầu phát triển và hoàn thiện tổ chức của Công ty Truyền thông FPT (FOX), TGĐ FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định thành lập lại các đơn vị thành viên trực thuộc FOX đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị này.

FOX Hà Nội bao gồm:

1.      Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: GĐ Nguyễn Thị Dư, PGĐ  Nguyễn Ngọc Khánh.

2.      Trung tâm Quản lý Hạ tầng: GĐ Nguyễn Văn Khoa, PGĐ Phạm Vĩnh Thắng và Nguyễn Công Toản.

3.      Trung tâm Nghiên cứu Phát triển: GĐ Nguyễn Đắc Việt Dũng, PGĐ Hoàng Tiến Dũng.

4.      Phòng Phân phối Internet: Trưởng phòng Lê Minh Đức, Phó phòng Nguyễn Thị Thắm.

5.      Phòng Dịch vụ Viễn thông: Trưởng phòng Nguyễn Thế Quang, Phó phòng Nguyễn Việt Anh và Đặng Anh Tú.

6.      Phòng Quảng cáo và Phát triển: Trưởng phòng Lương Công Hiếu, Phó phòng Nguyễn Hoàng và Trần Thị Thu Trang.

7.      Phòng Internet Băng rộng: Trưởng phòng Lê Thanh Hải, Phó phòng Trịnh Thùy Nhung.

8.      Phòng Kế toán: Trưởng phòng Trịnh Hoàng Hải.

9.      Phòng Hành chính: Trưởng phòng Hoàng Thanh Phương. 

10.    Cử Bà Lã Thị Thanh Hằng làm Thủ quỹ Công ty Truyền thông FPT

Tại chi nhánh miền Nam

1.  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: PGĐ Phạm Thành Đức và PGĐ Nguyễn Huy Cường.                               

2.     Trung tâm Quản lý Hạ tầng: GĐ Nguyễn Ngọc Lắm, PGĐ Phạm Công Liêm và Phạm Thanh Tuấn.

3.      Phòng Phân phối Internet: Trưởng phòng Lê Hoàng Nhân.

4.      Phòng Dịch vụ Viễn thông:

5.      Phòng Quảng cáo và Phát triển: Phó phòng Mai Xuân Khôi.

6.      Phòng Internet Băng rộng: Phó phòng Đặng Hồng Minh.

7.      Phòng Kế toán

8.      Phòng Hành chính: Trưởng phòng Trần Vân Nam

9.      Cử Bà Phạm Thị Thanh Bình làm Thủ quỹ Chi nhánh Truyền thông FPT.

 

Các sự kiện diễn ra trong năm 2004:

* Tháng 8/2004: FOX cho ra đời thêm 3 dịch vụ Internet băng thông rộng, nâng tổng số loại hình dịch vụ ADSL lên con số 5.

* Tháng 8/2004: FOX thành lập cho phòng FQA

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây